Heeft u vermoedens van (fiscale) fraude?


De forensische accountants van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) zijn getraind om de feiten die hebben geleid tot de fraude in beeld te brengen, de schade te herleiden en te documenteren, en u te helpen de financiële kant van een juridische procedure op een transparante wijze vast te leggen.

Daarnaast kunnen wij u of uw klant adviseren teneinde de kans op herhaling te verkleinen en de organisatie dusdanig in te richten dat signalen van fraude in een vroegtijdig stadium tot adequate actie zal leiden. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. De forensische accountancy praktijk is dan ook gericht op een drietal aspecten te weten: Het voorkomen van mogelijke fraude, het vaststellen van de omvang van de fraude en het voorkomen van herhaling van de fraude.

Detectie en herhaling voorkomen:

Mocht vastgesteld zijn dat de organisatie een risico heeft gelopen c.q. er daadwerkelijk het vermoeden van fraude aanwezig is dan kunnen wij u behulpzaam zijn bij het vaststellen van de aard en omvang van de hiermee gemoeide schade. Het is in uw belang dat dit soort onderzoeken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en professionaliteit worden uitgevoerd door ervaren forensische accountants.

Het feit dat er zich fraude heeft voorgedaan kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Dat neemt niet weg dat u en uw organisatie lering kunnen trekken uit de mogelijkheden die de fraudeur blijkbaar heeft gevonden om tot zijn daad te komen. In overleg met u stellen wij een plan van aanpak op ter voorkoming van fraude en zorgen ervoor dat dit geïmplementeerd wordt. Kortom, wij lichten uw organisatie discreet door met oog voor de juridische aspecten en consequenties.

Ondersteuning juridische professionals:

Naast onze fraudepraktijk ondersteunen wij juridische professionals bij de financiële onderbouwing van procedures /  claims, schadeberekeningen en o.a. waarderingen t.b.v. bijvoorbeeld boedelverdelingen.

- Second opinions (financieel)
- Optreden als financieel deskundige
- Optreden als arbiter
- Ondersteuning van advocaten t.b.v. de financiële onderbouwing van juridische procedures

 Procedure:

Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening wordt in overleg met de forensisch accountant en de forensisch adviseur uw casus besproken en ontvangt u voorafgaand aan het onderzoek inzicht in de kosten. Afhankelijk van de casus wordt in overleg met u de geschatte doorlooptijd van het onderzoek bepaald. Een eventueel wenselijke deskundigenrapportage kunt u gebruiken als bewijsmateriaal in civiel- of strafrechtelijke procedures.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 035 - 82 00 347 of door ons formulier in te vullen.

Contact

Nationaal Forensisch
Onderzoeksbureau

Koos Postemalaan 6,
Media Park, Media Gateway B
1217 ZC Hilversum

Telefoon: 035 8200347

E-mail: info@nfob.nl

Neem contact met ons op

Forensisch Accountant Fiscale fraude juridische procedure forensisch onderzoek

Referenties

  • MV Advocaten
  • Mr. J. Boone
  • Spoor Hoekman
  • Nationale nederlanden
  • Everaert Advocaten